Casa de piso do Ameneiro

Inicio   Fene descúbreo   Patrimonio histórico   Casa de piso do Ameneiro
Sillobre

Esta casa de piso está situada no lugar do Ameneiro ao carón do camiño. Corresponde ao tipo de casa de piso tradicional, de planta rectangular sobre a que se eleva o baixo, primeiro andar e o faiado, con cuberta a dúas augas. Os muros están realizados a base de cachotería de granito.
Ten nun dos seus muros laterais arrimado un alpendre con cuberta a unha auga apoiada na fachada lateral da casa, nun muro en L que lle serve de cerramento. Detrás deste alpendre está situado un hórreo.
A fachada frontal ten no baixo dúas portas, unha para a vivenda e outra para a corte, e sobre cada unha delas, pero xa no primeiro andar, unha ventá. Na fachada traseira conta cunha porta de acceso enfrontada á da fachada dianteira, e unha ventá á sua dereita correspondendo co vertedeiro da cociña; no primeiro andar ten nesa mesma fachada tres ventás.
Como trazo que singulariza esta edificación cabe citar os arcos rebaixados que coroan os linteis das portas enfrontadas da vivenda.