Casa de piso na Pallota

Inicio   Fene descúbreo   Patrimonio histórico   Casa de piso na Pallota
Sillobre

No lugar da Pallota atópase esta vivenda rural tradicional en moi bo estado de conservación. A vivenda está nun terreo delimitado por un peche vexetal e polos muros dos arrimos cos que conta nas súas fachadas laterais. O tipo ao que corresponde esta edificación é o da casa de piso ou casa coruñesa, de dúas plantas e faiado con cuberta a dúas augas, conservando neste caso a cubrición orixinal de tella do país.
Conta a casa tamén cun hórreo en moi bo estado do tipo Cabanas con cuberta de lousa a catro augas apoiado en dúas cepas de cachotería.