Casa forte do Balado

Inicio   Fene descúbreo   Patrimonio histórico   Casa forte do Balado
Sillobre

Coñecida como Casa Forte do Balado é esta unha edificación que experimentou importantes reformas e transformacións que desvirtúan o conxunto inicial. Ten a estrutura básica dunha casa de piso e o elemento que máis chama a atención nela e a existencia dun contundente contraforte de grandes dimensións procedente dunha construción anterior.