Casa tradicional de Buio

Inicio   Fene descúbreo   Patrimonio histórico   Casa tradicional de Buio
Sillobre

Esta casa sitúase no lugar de Buio. Trátase dun conxunto de edificacións situadas nun terreo que está rodeado por un alto muro de cachotería. A vivenda ten unha planta en L e é de boas dimensións: conta con baixo, piso e faiado. Os seus muros de cachotería aparecen recebados, as fiestras están decoradas con recercos e a cuberta é a dúas augas e con cubrición de tella curva. Nos arredores desta vivenda principal sitúanse varios alpendres e dependencias auxiliares da casa. Un destes alpendres utiliza o muro que pecha o predio para a súa construción, dando lugar a unha cuberta a unha soa auga para un alpendre de cachotería. Hai así mesmo unha bodega de cachotería e planta rectangular. A súa cuberta é a dúas augas e con cubrición de tella plana. Vemos neste exemplo que a casa vai máis alá do edificio da vivenda, e que inclúe un amplo conxunto de dependencias que forman tamén parte dela.