Capela de San Marcos

Inicio   Fene descúbreo   Patrimonio histórico   Capela de San Marcos
Barallobre

A capela de San Marcos atópase no lindeiro da parroquia de Sillobre e do propio concello de Fene, a carón dun cruce de camiños. Trátase dunha pequena edificación con planta rectangular e nave única, realizada en robusto muro de cachotería vista. Presenta pequenas fiestras rectangulares nas fachadas laterais, aínda que os vans principais, a porta da entrada e outra ventá sitúanse na fachada principal nun eixo vertical que se completa co aleiro do tellado e a espadana para unha soa campá. A cuberta é a dúas augas, de tella do país.