Obradoiro debuxo urbano

O obradoiro de debuxo urbano encádrase no proxecto europeo ‘People and Planet’ cuxo obxectivo é empoderar e mobilizar á xente nova na loita contra o cambio climático, ligando cuestións locais con problemáticas globais que teñen impacto na vida das persoas en calquera lugar do mundo. As obras que realicen os/as participantes terán unha vida posterior tanto online como offline. Por unha parte, exporanse fisicamente nun espazo facilitado polo concello, complementándoas do xeito que sexa necesario para espallar a sensibilización. Doutra banda, dixitalizaranse para difundir a través da páxina web do proxecto, redes sociais, etc. a xeito de exposición virtual. Ademais, da actividade xurdirá un “tool kit” que permitirá replicala noutros lugares.