Cada persoa poderá escoller libremente as actividades ás que acudir, independentemente na parroquia na que viva.

Requisitos:
Ter cumpridos os 55 anos. Cubrir ficha de inscrición antes do inicio da actividade.