Axudas do Bonobús Universitario 2022-23

As solicitudes formalizaranse no modelo de solicitude establecido (que se pode descargar na web municipal www.fene.gal) e presentarase no Rexistro Xeral do Concello por vía telemática ou por vía presencial en días laborables, de luns a venres, en horario de 08.30 a 14.00 horas.

Para información ou consultas relacionadas coa subvención do Bonobús Universitario, a veciñanza pode chamar ao teléfono 981 340 366.

Ligazóns