Monólogo de Maria da Pontragha no Museo do Humor Xaquín Marín