Cobranza IVTM 2023

Publicadas  as normas de cobranza  en período voluntario dos tributos e prezos públicos municipais, así como o anuncio de exposición pública do padrón fiscal relativo ao IVTM 2023. Pode consultar os  anuncios nos enlaces aquí achegados.

No Concello de Fene o valor a recadar corresponde ao Imposto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM). 

O prazo de ingreso voluntario remata o día 18 de xullo, inclusive.

Ligazóns