Campamentos deportivos Deputación da Coruña

Prazos de inscrición:

Entre os días 10 de maio e 7 de xuño (ata ás 14.00 horas) será o prazo para facer as inscricións dos nenos/as no Rexistro Xeral do Concello de Fene (presencial ou telematicamente pola sede). Incorporando a ficha de inscrición totalmente cuberta e un volante de empadroamento de Fene (como mínimo dende o 2 de maio de 2023).

No caso de haber máis solicitudes que prazas, realizarase un sorteo púbico entre os día 8 e 14 de xuño. Sorteo no que terán prioridade os nenos e nenas que nunca asistiran ás campañas de verán da deputación.