Exposición Pingas de humor crítico, de Xoan Andrade, na Casa da Cultura

Xoán Andrade (Betanzos, 1959) conxuga dúas paixóns: o ensino e a expresión gráfica. Froito da confluencia das dúas é o seu traballo como ilustrador do método para a aprender a ler e escribir en galego “Chirlo Merlo” (Ir Indo Edicións, 1991) e dos materiais “Proposta para unha intervención integral a propósito da prevención da infección polo VIH-Sida”, “De nais e pais a fillas e fillos - ante a infección polo VIH-Sida” (Xunta de Galicia, 1999) e “Coeducación afectivo-emocional e sexual” (Xunta de Galicia, 2008).