Reserva praza para ás escolas deportivas do pavillón e piscina. Veciños/a fóra de Fene

Veciños de fóra de Fene matriculados no curso 17/18 durante o mes de Xuño

Perído de reserva do 27 de xuño ao 3 de xullo ambos inclusive
Lugar.- dependencias administrativas do pavillón A Xunqueira
Horario.- de luns a venres de 08:30 a 14:30 h.
mércores día 27 tamén en horario de tarde de 16:15 a 19:00 h.
Documentación.- tarxeta de usuario/a
Para quen desexe domiciliar o pagamento trimestral, achegar recibo do banco co IBAN.