Subvencións a entidades en réxime de concorrencia competitiva 2018

O Concello de Fene establece o prazo de solicitude ata o 1 de outubro ás 14:00 horas. Subvencionaranse gastos de funcionamento, mantemento e tamén de organización de eventos e actividades e desprazamentos.

Subvencións en réxime de concorrencia competitiva que van dirixidas a entidades culturais, deportivas e educativas sen ánimo de lucro. Coas mesmas, poderán afrontar gastos de mantemento, funcionamento e organización de actividades correspondentes ao ano 2018 ou ao curso 2017/2018.

As entidades deportivas poden presentar a documentación correspondente a gastos correntes de funcionamento e participación en campionatos deportivos, como fichas de inscrición, desprazamentos, gastos de mantemento e funcionamento das instalacións (luz, teléfono, pequenas obras, consumibles de oficina…); gastos de organización de escolas deportivas e a organización de actividades deportivas de interese público.

As axudas dirixidas a actividades educativas permitirán ás entidades presentar gastos derivados da organización de escolas culturais, deportivas, excursións, festivais e outras actividades de interese educativo.

Ligazóns