#Fenequedanacasa busca "Peque-humoristas en acción!"

Para ser un/ha “Peque-humorista en acción”, cómpre enviar un debuxo, fotografía audio ou vídeo humorístico realizado ou protagonizado polo/a neno/a por Whatsapp (607 625 357) ou por correo electrónico (fenequedanacasa@fene.gal), indicando o nome do autor/a, idade e localidade de procedencia. O material recibido publicarase na páxina de Facebook de Fenequedanacasa e compartirase nas distintas redes sociais do Museo do Humor (Youtube, Facebook, Instagram e Twitter).

Condicións:

-    Para participar nesta actividade, é imprescindible que os/as menores que conten co consentimento dos pais, nais ou titores/as legais. No momento que se envía o debuxo, audio, fotografía ou vídeo, mesmo coa voz/imaxe do menor, autorízase a súa difusión en webs, publicacións e redes sociais municipais.

-    Acompañando cada debuxo, fotografía audio ou vídeo (que non poderá superar os 30 segundos de duración) figurará o nome do autor/a ou protagonista, idade e localidade de procedencia.

-    Os textos que aparezan nos debuxos e os diálogos dos vídeos e audios enviaranse preferentemente en lingua galega.

-    Non se publicarán imaxes sexistas ou que poidan danar a sensibilidade das persoas.