Inscricións taller de defensa persoal autoconfianza e empoderamento

Datas e duración: Martes e xoves de outubro de 2022 ata xuño de 2023
Horario: 09:30 a 11:00 horas
Nº de prazas: 15

Para calquera información dirixirse a:
Centro Municipal de Servizos Sociais - Area de Benestar Social e Igualdade

Avda.do Mar, Bloque 1, Baixo - San Valentín
Teléfonos: 981.492.706 / 981 342607
Caixa electrónica: servizos.sociais@fene.gal