Proceso selectivo para a cobertura dunha praza de bibliotecario como funcionario interino do Concello de Fene

CONCELLERÍA DE FACENDA, PROMOCIÓN ECONÓMICA, FORMACIÓN E EMPREGO

Proceso selectivo para a cobertura dunha praza de bibliotecario como funcionario interino do Concello de Fene

Convócase ós membros do tribunal de selección para que se constitúan o martes 28.04.2015 ás 10 h na casa consistorial do Concello de Fene sito na Avda. do Concello s/n – Fene.
Convocáse ós aspirantes admitidos ó primeiro exercicio da oposición -proba de tipo test- que terá lugar o martes 28.04.2015 ás 11.30 h no pavillón polideportivo da Xunqueira sito na Avda. do Mar s/n – Fene.
Os aspirantes deberán presentarse provistos do DNI na porta principal do dito pavillón.