As escolas infantís de Fene abren o prazo de matrícula

As escolas infantís de Fene abren o prazo de matrícula

Imaxe da exposición "Pequenas crianzas coa arte", do alumnado da Escola Infantil A Galiña Azul do municipio

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou hoxe a resolución que rexe o procedemento para a solicitude e adxudicación destas prazas. 

As solicitudes de renovación de praza e de novo ingreso coa documentación requirida presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

O prazo para a presentación das solicitudes é de dez (10) días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

Máis información nas escolas infantís:

Fene

Lugar da Torre, s/n, Perlío, 15550 Fene (A Coruña)

981 344 573

Horario: 07.30-18.00

Fene-Barallobre

Lugar do Carril, Barallobre, 15528, Fene (A Coruña)

981 360 180

Horario: 07.30-18.00