Portal de asociacións. C.P.S. San Valentín

O centro de promoción social deSan Valentín nace en novembro de 1977.Os seus principais fins son contribuír á promocion social,cultural,recreativa e deportiva dos seus asociados.Ademas da dinamizacion socio-comunitaria da parroquia e prestacion de servizos sociais ao conxunto da comunidade.