Cursos de lingua galega

En colaboración coa Secretaría Xeral de Política Lingüística.

Os dirixidos á poboación en xeral (Celga 1,2,3 e 4 galego oral e obradoiros de lingua e cultura galega) adoitan realizarse nos períodos que van de abril a xuño e de setembro a decembro.