A.V.V. Santa Eulalia de Limodre. A nosa historia

O día 9 de Abril do ano 1978 preséntase oficialmente a A.V.V. Stª Eulalia de Limodre. Unha Xunta Xestora encargouse de elaborar os estatutos e correr con todos os trámites para a súa aprobación e inscripción no rexistro de Asociacións da provincia.

Faise a presentación da primeira Xunta Directiva, que será formada e elixida por uninimidade. Formada polos seguintes membros:

 • Presidente: Manuel López Pérez
 • Vicepresidente: Serafín Vilar Fuentes
 • Secretaria: Mª Isabel Yáñez Brage
 • Vicesecretario: Vicente López García
 • Tesoureiro: Argimiro Arnoso Filgueiras
 • Vocais: Eliseo Sanmartin Grueiro, Robustiano López Hermida, Juan Ben Pena, José Rodrigue Vilar, Jesús Martínez Rodríguez.

No ano 1992 e despois de nove anos paralizada a asociación faise unha Asemblea para revivir dita sociedade, e noméase unha directiva que se faga cargo dela. A nova directiva e os seus cargos son os seguintes:

 • Presidente: Jesús Bello Rey
 • Vicepresidente: Rosa Filgueiras Souto
 • Secretario: Eduardo Deus Feal
 • Vicesecretario: Francisco Adán Arias Sanmartín
 • Tesoureiro: Juan Ben Pena
 • Vicetesoureiro: Jesús Martínez Rodríguez
 • Vocais: Mencia Pérez Pita, Francisca Abeledo Cabana, Ángeles Francos Carro, Manuel Francos Carro, Leonardo Rey Seijido, Cristina Maceiras López, Joaquín Varela Lamela, Mª Jósé Fernández García, Manuel Lavandeira Felpeto, Miguel Angel Rey Rey, Mª Luísa García Amigo, José Ardá Blanco, Mª Dolores López Freire, José Ramón Fernández Garrote.