Cita previa inscrición escolas deportivas

Para solicitar CITA PREVIA para realizar a inscrición temos que ter en conta os seguintes prazos:

Residentes e escolarizados/as en Fene: Días 4 e 5 de de setembro de 9:00 a
13:30 horas

Poboación en xeral: 6 e 7 de setembro. De 9:00 a 13:30horas

A cita solicitarase nos teléfonos: 981 492 804 / 607 626 812

O calendario de inscricións nas distintas disciplinas será do 8 ao 21 de setembro. A inscrición realizarase o día e á hora asignado con anterioridade.

Ligazóns