I Xornada Literaria no Pote

 venres 14 de xuño, a partir das 19 horas, nas instalacións da entidade de Maniños.

Ligazóns