Matriculación Un Verán diferente

Prazos e lugar para achegar a documentación:


• Das 9:00 h do 22 de xuño ás 14:00 h do 30 de xuño.
◦ ESTA DOCUMENTACIÓN ACHEGARASE PREFERENTEMENTE POR MEDIOS TELEMÁTICOS a través da sede electrónica municipal https://sede.fene.gal/ ou do Rexistro Electrónico Común, https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
◦ EXCEPCIONALMENTE, matriculación presencial. Para acollerse a esta modalidade hai que solicitar cita previa no teléfono 981 340 366, de luns a venres en horario de 8:00 a 14:00 h. Acudir o día e a hora que se asigne provisto de máscara de protección facial. A preinscrición presencial farase do 22 de xuño ao 30 de xuño (de luns a venres) cos seguintes horarios:
◦ 22, 23 e 25 de xuño, de 9:00 a 14:00 e 17:00 a 20:00 h.
◦ 26, 29 e 30 de xuño, de 9:00 a 14:00 h.