Abre o prazo de presentación de instancias para a praza de oficial albanel

Abre o prazo de presentación de instancias para a praza de oficial albanel

Hoxe, xoves 25 de novembro, publicouse no BOE o anuncio referente a praza para a cobertura, en quenda libre e mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de oficial albanel incluída na OEP do Concello de Fene do ano 2018.  O sistema selectivo empregado será o concurso-oposición.

As persoas interesadas terán vinte días naturais a contar dende mañá para presentación de instancias.

As bases da convocatoria poden consultalas aquí

Descargas
Ligazóns