Portal de asociacións. A.C.R.D. O Pote

A Asociación Cultural Recreativa e Deportiva O Pote de Maniños ten como principal obxectivo a defensa, espallamento e difusión da cultura en todas as súas manifestacións, prestacións de servizos sociais, recreo dos socios e así mesmo o fomento do deporte, promocionando ós/ás seus/súas asociados un ambiente de distracción e descanso na súa tarefa diaria e atopar no local social unha continuación do seu fogar.