Presentación

Dende o Departamento de Ensino preténdese contribuír ao desenvolvemento integral da personalidade dos nenos á galeguización do ensino e a propiciar os valores da solidariedade, da democracia e da convivencia respectuosa sen discriminación nin violencia.

Descargas