Presentación

Unha das funcións máis importantes dun Concello é a de resolver os problemas derivados do tráfico viario, o medio ambiente, a seguridade cidadá, os conflitos privados e as situacións de risco ou emerxencia.


A solución destes problemas canalízase a través da Policía Local.