Compartimos Plan

Compartimos Plan

Compartimos plan é unha a estratexia para elaborar, de maneira participativa, un estudo de diagnose e plan de acción das políticas de promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención da violencia de xénero na provincia da Coruña.

Convidamos á poboación en xeral, persoal do concello, entidades, asociacións, centros de saúde, centros escolares, corpos e forzas de seguridade... para que de xeito anónimo colaboren na diagnose do noso municipio e participen cubrindo online o cuestionario que se axunta nos seguintes enlaces:

Poboación Xeral: Co obxectivo de medir a percepción e ideas que ten a poboación sobre a igualdade entre mulleres e homes e sobre a violencia de xénero: https://goo.gl/DiHUrF

Entidades e Asociacións: A finalidade é coñecer que accións e actividades desenvolven as diferentes asociacións do municipio, nomeadamente aquelas que traballan en prol da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes. https://goo.gl/tb4bgELigazóns