Xestións municipais

Solicitude gradación taxas actividades deportivas e culturais

Ordenanza fiscal reguladora das taxas pola utilización das instalacións deportivas e culturais municipais e pola prestación de servizos socioculturais, deportivos e de lecer.

Solicitude gradación taxas

As ordenanzas fiscais das taxas pola recollida do lixo, polo servizo de saneamento e pola subministración de auga recollen a posibilidade de graduar as tarifas establecidas nas mesmas

Solicitude Servizo Asistencia no Fogar

Trátase dunha das prestacións básicas dos Servizos Sociais de Atención Primaria e utilizada como un instrumento de intervención social e/ou un recurso social para a cobertura de determinadas necesidades sociais.

Solicitude Xantar na Casa

Poderán solicitar este servizo nos servizos sociais do concello concello todas as persoas que, cumprindo os requisitos, estean empadroadas e sexan residentes en Fene, concello no que está implantado o servizo de Xantar na Casa.

Solicitude tarxetas estacionamento e accesibilidade

Corresponde ao concello de Fene a concesión das tarxetas de accesibilidade e ou estacionamento para todos/as os/as veciños/as deste concello, empadroados e con residencia efectiva no mesmo.