Prevención de Drogodependencias e Promoción da Saúde

"Previr é axudar a saber decidir".
[Jaume Funes]

O fenómeno do consumo de drogas variou nos últimos anos, incorpóranse novas adicións, aumenta o consumo de substancias legais, diminúe a idade de inicio na súa utilización.

Todo isto fai que a prevención destaque como unha ferramenta fundamental para evitar ou atrasar o seu consumo.

O Plan Municipal de Prevención de Drogodependencias do Concello de Fene comezou a funcionar en 1994 e está atendido  por unha profesional da pedagoxia que traballa en diferentes ámbitos de intervención: escolar, familiar, xuvenil e actuacións a nível comunitário, co obxecto de ofrecer unha atención integral.

O Concello de Fene desenvolve os programas recollidos na carteira de servizos en materia de prevención do Plan de drogas da Xunta de Galicia:
Ámbito Escolar

 • Programa de prevención universal: saúde na escola. (PPCDE: interv socioeducativas en aula)
 • Programa de prevención universal "Cine e saúde"

Ámbito Familiar

 • Programa de prevención universal "Más que un teito"
 • Programa de prevención indicada: "Entre todos"

Ámbito Xuvenil

 • Programa de prevención universal: "Activa"

Ambito Xénero

 • "Penélope"

Ámbito comunitario

 • "Informacion-sensibilización."
 • "Formación de mediadores sociais."

Ámbito social social

 • Programa de mediación de conductas adictivas


Os programas deseñados se sustentan con base en modelos de prevención psicosocial e sociocultural, cuxos obxectivos máis importantes son:

 • Educar ás persoas para que sexan capaces de manter relacións responsables coas drogas.
 • Atrasar a idade de inicio de consumo
 • Modificar aquelas condicións do contorno sociocultural que favorezan a aprendizaxe do comportamento do uso de drogas
 • Intervir nas causas do malestar individual, ben modificando aquilo que o produce, ben axudando ao suxeito a superalo