Inscrición nos encontros de mulleres do Proxecto INDIRA

Inscrición nos encontros de mulleres do Proxecto INDIRA

“Proxecto Indira” constitúe un espazo onde as mulleres poden experimentar, coñecerse, medrar xuntas, relaxarse e gozar. É unha proposta activa e mobilizadora da condición feminina, co obxectivo de apoiar unha transformación real na vida das mulleres, pola súa propia saúde individual e familiar.


Os grupos estarán dirixidos por unha psicoterapeuta con ampla experiencia en traballo con mulleres, terapia do reencontro, igualdade e violencia de xénero. Así, entre os seus obxectivos estará promover o autocoñecemento e o autocoidado; desenvolver a consciencia corporal e sexual; conectar as vivencias das mulleres participantes; fortalecer a súa consciencia como persoas de dereito e respecto; empoderar as dimensións da súa persoa: mental, física e emocional; reparar e promover relacións afectivas positivasaumentar a sensación de comprensión, apoio e coidado, e poñer en práctica ferramentas que lles permitan unha mellor xestión das emocións.

Ligazóns