Subvencións ás familias para a adquisición dos agasallos de Reis

Subvencións ás familias para a adquisición dos agasallos de Reis

O Concello vén de convocar as subvencións dirixidas ás familias para a adquisición de agasallos para a festividade de Reis.

A publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia do 10 de novembro establece a apertura do prazo de presentación de solicitudes dende mañá, e por un prazo de 10 días naturais.

Van dirixidas ás familias con nenos e nenas nados/as haxan nados/as no ano 2004 e posteriores, ou maiores desta idade e nados/as no ano 2002 e posteriores sempre que teñan o recoñecemento oficial de minusvalía ou grao de discapacidade.

Coas subvencións cubriranse os gastos derivados da adquisición de agasallos para a festividade de Reis, a saber: xoguetes, xogos, libros, material didáctico e outros obsequios que correspondan coa idade do ou da menor a quen vai dirixida a axuda, sempre que estes sexan adquiridos no período comprendido entre o día de apertura da presente convocatoria e o día 6 de xaneiro de 2021.

Con carácter xeral poderase xustificar a subvención con gasto relativo á adquisición de roupa, calzado ou material deportivo sempre que o importe total do gasto realizado non supere o 75% da axuda concedida.

Descargas