As familas e equipas directivas das ANPAS participarán o vindeiro xoves nunha xornada de formación online sobre o acompañamento dixital e a prevención de condutas adictivas

As familas e equipas directivas das ANPAS participarán o vindeiro xoves nunha xornada de formación online sobre o acompañamento dixital e a prevención de condutas adictivas

A área de Benestar Social e Igualdade desenvolverá a vindeira semana unha sesión formativa no eido da prevención das conductas adictivas. Sesión dirixida ás familias e equipas directivas das ANPAS por ser entidades dinamizadoras e mediadoras con un efecto multiplicador. 


Data: xoves 26 de novembro
Hora: de 16:30 a 18:30h.
Lugar: A través da plataforma: https://meet.jit.si/


Os contidos a abordar divídense en catro bloques :

Novas realidades e potencialidades das TICs.
Comunicación dixital na familia.
Regulación dos usos das TICs en tempos de pandemia.
Factores de protección familiar: educar e acompañar para previr adiccións.


Formación que complementa as sesións xa realizadas nas entidades sociais e nas que participaron as persoas con cargos directivos.

A acción formativa contará con límite de 15 prazas para poder garantir un espazo virtual dinámico e participativo, buscando a interacción e dominio de ferramentas tecnolóxicas .

O período de inscrición permanecerá aberto até o martes 24 de novembro a través do enderezo electrónico: servizos.sociais@fene.gal. 

As prazas cubriranse por orde de inscrición.

O programa

O Concello de Fene mantén un convenio para a xestión compartida cos concellos de Mugardos e Neda do proxecto de prevención de condutas adictivas no eido local para o cofinanciamento de proxectos de prevención de condutas aditivas promovidos por concellos ou agrupacións de concellos da Comunidade Autónoma de Galicia.

Este convenio desenvolvese a través da Área de Benestar Social e Igualdade en colaboración coa Consellería de Sanidade, Dirección xeral de innovación e xestión da saúde pública no que se enmarca entre outros, o programa de Formación en acompañamento dixital

Descargas