Horarios de adestramento dos pavillóns polideportivos municipais

Horarios de adestramento dos pavillóns polideportivos municipais

A Concellería de Deportes publica os horarios de adestramento dos pavillóns polideportivos municipais de "A Xunqueira" en San Valentín e de "O Ramo" en Barallobre durante a tempada 2021/2022.

Unha vez rematado o prazo de solicitudes de adestramento nos pavillóns polideportivos municipais do Concello de Fene para equipos de fóra do concello, asociacións e particulares; achégase o horario de adestramento, confeccionado segundo as solicitudes recibidas e o Regulamento de Réxime Interior de Instalacións Deportivas do concello.

Como noutros anos, os ocos que queden libres poden ser solicitados ao longo da tempada no telf. 981.49.28.04 da administración do pavillón da Xunqueira.

É importante resaltar a obriga de extremar as medidas preventivas ante posibles contaxios da COVID 19, para iso elaboráronse protocolos específicos que complementan as medidas sanitarias establecidas.

Descargas