Liñas de axudas ao asociacionismo deportivo

O horario de atención ao público dos servizos administrativos do Departamento é, de luns a venres, de 9:30 a 13:30 h.

Subvencións anuais ao asociacionismo deportivo subvencións nominativas ou convenios de colaboración para a organización de eventos deportivos

Para contribuír ao normal funcionamento do asociacionismo deportivo consigna nos seus orzamentos subvencións para estas entidades que se distribúen consonte coas bases consensuadas con tódolos axentes sociais.