Mañá abre o prazo de solicitude de subvención ás familias para a festividade de nadal 2023-2024

Mañá abre o prazo de solicitude de subvención ás familias para a festividade de nadal 2023-2024

Có obxectivo de que todos os nenos e nenas, que así o precisen, non pasen estas festas de Nadal sin recibir un agasallo, o Concello de Fene ven de convocar as axudas ás familias para a festividade do Nadal, exercicio 2023/2024

¿Qué nenos e nenas teñen dereito a estos agasallos?
Os nenos e nenas nados no ano 2006 e posteriores, ou 2005 e posteriores cando teñan o recoñecemento oficial de discapacidade.

¿Qué cantidade poden recibir por neno ou nena?
Axudas de pago único de 100€ por menor.

Qué requisitos deben cumprir as familias?:

1.- Empadroamento no Concello de Fene e ter residencia efectiva no mesmo cunha antigüidade mínima de tres meses anteriores á data da solicitude.
2.- Que a renda per cápita familiar non supere os ingresos netos anuais de 9.450,00 €, calculados en base a aplicación dos seguintes descontos: seguridade social e IRPF, pensións de alimentos, pensións compensatorias e as cotas de aluguer ou amortización da vivenda.
3.- Que os aforros a 31/12/2022 non superen os 3.000 €.
4.-Que non haxa máis de dous coches na unidade familiar e, no caso de que a maiores dos coches se posúa unha moto, esta deberá ter unha cilindrada non superior a 800 centímetros cúbicos.

¿Cal é o prazo para poder solicitar?
Dende o 3 ata o 23 de novembro 2023, ambos os dous días incluídos.


¿Onde solicitar información e presentar a solicitude?

Centro municipal de Servizos Sociais. Avda. do Mar, Bl. 1. San Valentin.
Teléf.: 981342607 / 981492706

Descargas
Ligazóns