Convocatorias

26-02-2018

Contrato interinidad traballadora social

06-02-2018

Anuncio nomeamento arquitecto técnico municipal

17-01-2018

Nomeamento funcionario interino peón tractorista

11-12-2017

Anuncio nomeamento peón interino

11-12-2017

Anuncio nomeamento administrativo interino

11-12-2017

Anuncio nomeamento Bibliotecaria interina

02-11-2017

Nomeamento funcionario interino

Publicadada a Resolución da alcaldía 1247 relativa ao nomeamento como funcionario interino dunha praza do Grupo: Agrupación sen titulación; Escala: Administración Especial; Subescala: Servizos Especiais; Clase: persoal de oficios; Denominación: peón-tractorista, na modalidade de “exceso o acumulación de tarefas”, por un prazo de 2 meses.
29-09-2017

Contratación de persoal laboral obradoiro emprego Inicia II

Publicada a resolución da alcaldía relativa a  contratación de persoal laboral obradoiro emprego Inicia II do 28 de setembro de 2017
27-09-2017

Concello Neda. Resultados da selección de un alumno- traballadores do Obradoiro de emprego INICIA II

Resultados da selección de un alumno- traballadores do Obradoiro de emprego INICIA II do Concello de Neda por renuncias
25-09-2017

Docentes e persoal directivo e de apoio do obradoiro Reinicia IV

Publicado os resultados de selección do persoal docents e persoal directivo e de apoio do obradoiro Reinicia IV promovido polo Concello de Mugardos
12 3 4 5 6 7 8 >>