Padrón municipal de habitantes

Neste departamento xestionase o rexistro administrativo no que constan datos dos veciños do termo municipal debidamente empadroados, realizando as actuacións necesarias para que os datos sexan reais, expídense os certificados de empadroamento e de convivencia, xestiónanse as baixas no rexistro e tramítanse os cambios de datos no Padrón.

Máis información

[Casa do Concello]
Praza do alcalde Ramón Souto González, s/n.
Teléfono: 981 492 771 Ext.: 2205 / Fax: 981 492 788 / Email: estadistica@fene.gal

Horario de atención ao público:

  • de luns a venres de 8:30 a 14:00 horas.
Ligazóns