Recursos Humanos

Responsable da execución da política de persoal do Concello de Fene coordinando a actuación dos órganos competentes en materia de persoal das distintas Concellerías.

Máis información

Departamento de Recursos Humanos

[Casa do Concello]
Praza do alcalde Ramón Souto González, s/n.

Teléfono: 981 492 781 Ext.: 2271 / Fax: 981 492 788 / Emailpersoal@fene.gal