Rexistro xeral

Neste departamento dáselles entrada aos documentos que teñen como destinatario o Concello e saída aos oficios, notificacións, ordes, comunicacións, certificacións, expedientes ou resolucións que expida ou emanen da Corporación, autoridades ou funcionarios. Garántese a constancia de entrada ou saída mediante o correspondente asento de todo escrito, comunicación ou oficio que sexa presentado ou se reciba nesta oficina.

A persoa que presente documento no Rexistro poderá solicitar unha copia selada do documento que presente, que deberá achegala o interesado.

Máis información

[Casa do Concello]
Praza do alcalde Ramón Souto González, s/n.
Teléfono: 981 492 781 Ext.: 2267 / Fax: 981 492 788
Horario de atención ao público: de luns a venres de 08:30 a 14:00 horas.