Nomeamento funcionario interino peón tractorista

Nomeamento funcionario interino peón tractorista

Publicado o Decreto 38 do 16 de xaneiro de 2018 relativo ao nomeamento dun funcionario interino  para o posto de peón tractorista.

Descargas
Ligazóns