Anuncio nomeamento arquitecto técnico municipal

Anuncio nomeamento arquitecto técnico municipal

Publicado o anuncio relativo ao nomeamento do arquitecto técnico municipal. A cobertura da interinidade será ata que a praza se cubra en propiedade, desaparezan as circunstancias actuais que motivan a cobertura interina ou se proceda á amortización da praza.

Requírese ao nomeado  a que proceda a tomar posesión do posto de funcionario interino, nun prazo máximo de catro días hábiles.

Descargas
Ligazóns