Novas

21-03-2020 -

O departamento de Servizos Sociais amplía a atención aos colectivos máis vulnerables por mor da crise sanitaria

A área municipal de Benestar Social e Igualdade do Concello de Fene acaba de publicar o seu protocolo de actuación para a atención domiciliaria tanto a persoas dependentes como a aqueloutras que se atopen nunha situación de vulnerabilidade incrementada pola crise sanitaria da COVID-19. O departamento xa informara hai uns días do dispositivo que ten en marcha en colaboración con Protección Civil para achegarlle alimentos, artigos básicos e medicamento a aquelas persoas que vivan soas e que non dispoñan de apoio familiar para cubrir esas necesidades. Agora dá un paso máis e impulsa novas medidas que teñen por obxectivo garantir unha atención que chegue a máis xente e con servizos ampliados. Se fose necesario mesmo se prescindirá dos procedementos administrativos correspondentes de cara a conseguir a axilidade e inmediatez asistencial que requiren as actuais circunstancias. Para obter máis información ou solicitar axuda débese contactar co departamento nos teléfonos 981 492 706, 981 342 607 ou 607 616 840.
20-03-2020 -

Servizo de achega de alimentos e artigos de primeira necesidade para persoas que viven soas ou en situación de vulnerabilidade

A Concellería de Servizos Sociais de Fene, co apoio da Agrupación Local de Protección Civil,  puxo en marcha un servizo de achega de alimentos e artigos de primeira necesidade para persoas que se atopen soas ou en situación vulnerable. Para solicitalo, cómpre chamar a calquera dos teléfonos de contacto habilitados pola administración local namentres dura o estado de alarma. En días laborables, de 9.00 a 14.00 horas: Servizos Sociais (981 492 706) ou Casa do Concello (981 492 707). Todos os días da semana, de 7.30 a 21.30 horas: Policía Local (981 492 777) ou Protección Civil (663 379 073).
18-03-2020 -

O Concello de Fene ao teu servizo

O Concello de Fene lembra que, durante o tempo que dure o estado de alarma declarado polo Goberno do Estado, permanece pechada a atención presencial nas oficinas municipais, agás aqueles servizos que son considerados esenciais. Neste período, a comunicación co Concello debe realizarse de forma telemática a través da Sede electrónica municipal ou vía telefónica, a través dos teléfonos da Casa do Concello (981 492 707), Policía Local (981 492 777), Protección Civil (663 379 073) e Servizos Sociais (981 492 706).


15-03-2020 -

Bando alcaldía suspensión prazos

Ponse en coñecemento da cidadanía que en virtude da Disposición Adicional Terceira do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crisis sanitaria ocasionada polo COVID-19 quedan suspendidos os termos e se interrumpen os prazos para a tramitación dos procedementos do Concello de Fene, reanudándose no momento en que perda vixencia o dito real decreto ou, no seu caso, as súas prórrogas.

En base ao que antecede informo que o prazo de presentación de instancias do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a e persoal laboral temporal de prazas de peón, mediante o sistema de concurso de méritos convocado por Resolución da alcaldía 226/2020 e rectificado por Resolución da alcaldía 229/2020, conforme foi anunciado no BOP da Coruña os días 12 e 13 de marzo de 2020, que remataba o vindeiro 18 de marzo, ATÓPASE SUSPENDIDO DENDE O MOMENTO DA ENTRADA EN VIGOR DO RD 463/2020.

As instancias que se presenten durante o período de suspensión non serán tidas en conta, sendo admitidas as presentadas ata o 14 de marzo inclusive e as que se presenten unha vez reanudado o prazo conforme á normativa anteriormente citada.
15-03-2020 -

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crisis sanitaria ocasionada pololCOVID-19.

Consulte aquí o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da  situación de crisis sanitaria ocasionada polol COVID-19.

A declaración de estado de alarma implica a restrición xeral de movementos agás para adquirir bens de primeira necesidade, acudir ao traballo ou asistir a maiores, menores e persoas en situación de dependencia.

Interior poderá "acordar o peche á circulación de estradas ou tramos delas" por "razóns de saúde pública, seguridade ou fluidez"

O Ministerio de Sanidade poderá desprazar persoal público entre autonomías e intervir a sanidade privada e a industria farmacéutica

O Real Decreto de alarma fixa tamén medidas encamiñadas a "garantir o subministro alimentario"
15-03-2020 -

Adopción medidas polo Concello de Fene dende o 16 de marzo e ata o día 29 de marzo de 2020

O Goberno de España declarou o día 14 de marzo de 2020 o Estado de Alarma en todo o país durante quince días, que podería prorrogarse se fose preciso e cóntase coa autorización do Congreso de Deputados.

A medida adoptouse para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

O Estado de Alarma comporta unha severa limitación dos desprazamentos e o peche dos establecementos comerciais. Así mesmo as Administracións Públicas están obrigadas a facilitar medidas que favorezan o traballo dende as súas casas aos empregados públicos na medida do posible, e sempre que sexa viable a prestación dos servizos públicos por medios non presenciais.

Polo exposto, proponse a adopción das seguintes medidas, dende o 16 de marzo e ata o día 29 de marzo de 2020:

1) Crear unha Comisión Municipal de seguimento da evolución do COVID-19 que
estará formada polas seguintes persoas:
- O/A Alcalde/sa
- Voceir@s
- Policía Local
- O responsable dos Servizos de Emerxencia e Protección Civil
- O/A Xefe/a dos Servizos Administrativos Municipais

2) A comunicación co Concello debe realizarse de forma telemática a través da sede electrónica municipal ou vía telefónica a través dos teléfonos de:
- Casa do Concello (981 492 707)
- Policía Local (981 492 777)
- Protección Civil (663 379 073)
- Servizos Sociais (981 492 706)

3) En caso de que non se dispuxese de medios telemáticos e para aqueles supostos de urxencia, o Concello atenderá presencialmente previa petición de cita telefónica, en horario de 9 a 14 horas.

4) Os servizos administrativos municipais funcionarán con porta pechada de 9 a 14 horas, dun modo moi reducido, equivalente a uns servizos mínimos, que quedarán da seguinte maneira:
- Conserxería Municipal
- Estatística (Padrón Municipal de Habitantes)
- Rexistro de Entrada Municipal e Portelo Único
- Secretaría Xeral
- Rexistro de facturas telemático (Intervención)
- Pago a provedores (Tesourería)
- Departamento de Obras e Servizos
- Cemiterios

5) Dada a situación de crise sanitaria e tendo en conta o disposto polo Goberno de España, a Policía Local e o Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil continuarán coa prestación dos respectivos servizos de xeito ordinario, que poderán ser reforzados cando a situación o requira.

6) Os Servizos Sociais Municipais, dado o seu carácter asistencial quedarán suxeitos no desenvolvemento do seu traballo aos protocolos establecidos polos/as
responsables de Área, facilitando sempre que se poida o teletraballo aos empregados públicos que prestan servizo nestes Departamentos.

7) O persoal municipal que non preste servizos dun modo presencial deberá estar
dispoñible coa finalidade de prestar servizo ou reemplazar aos compañeiros cando
fosen requiridos.

8) Quedan suspendidas as sesións periódicas ou ordinarias dos órganos colexiados municipais (Pleno da Corporación e Comisións Informativas) no período de alarma decretado.
14-03-2020 -

A Xunta activa o plan de emerxencia de Galicia para conter o coronavirus

A Xunta declara a situación de emerxencia sanitaria de interese galego. Con esta declaración actívase, tamén, o Plan Territorial de Emerxencias de Galicia.  

Con este plan actívanse todos os mecanismos e operativos recollidos nel: constituirase un centro de coordinación operativo (Cecop); porase en marcha un enlace co posto de mando avanzado; mobilizarase de forma inmediata aos grupos operativos; e levarase a cabo a comunicación á poboación das instrucións pertinentes.

Se ben, en canto o Cecop se reúna empezará a tomar as decisións que correspondan, no Consello da Xunta xa se tomaron as primeiras medidas: peche ao público de bares, restaurantes e cafeterías, podendo prestar servizos de envío a domicilio ou para a súa recollida no local. Cines e teatros. Establecementos de xogo. Salas de concerto e auditorios. Recintos feirais. Establecementos de ocio e entretemento –salas de festa, discotecas, pubs, furanchos e cafés espectáculos-. Centros de ocio infantil. Pavillóns e recintos deportivos, ximnasios e piscinas. E albergues do Camiño de Santiago.

Así mesmo, precisou que o peche non afecta aos servizos de restauración dos establecementos hoteleiros, sempre que se destinen estritamente aos clientes dos mesmos, e dos establecementos en instalacións destinadas á prestación de servizos públicos. Tampouco afecta o peche aos comercios minoristas de alimentación e produtos de primeira necesidade. En concreto, poderán abrir, por exemplo, froiterías, carnicerías, peixarías, panaderías, farmacias, gasolineiras, quioscos e tendas de alimentación.

No caso das grandes superficies, só poderán permanecer abertos ao público os establecementos de alimentación e de primeira necesidade.

Por outra banda, no tocante aos funerais establécese un aforo máximo dun terzo para os tanatorios e un máximo de 25 persoas para o acompañamento do cortexo fúnebre.
13-03-2020 -

O Concello de Fene pon en marcha unha batería de medidas para previr e conter a expansión do coronavirus

O Concello de Fene vén de facer público o decreto de alcaldía no que se concretan as medidas que a administración municipal está a poñer en marcha para tentar frear a expansión do coronavirus. O peche de instalacións deportivas e culturais municipais a partir das 14 horas deste venres 13 de marzo , a suspensión das escolas e actividades municipais, a suspensión de competicións que impliquen a asistencia de público ou as limitacións de aforo, son algunhas das accións impulsadas polo Goberno Municipal. Tamén se recomenda que as asociacións e entidades de Fene “apliquen criterios análogos aos establecidos nesta resolución” e suxírese á veciñanza que tente reducir as xestións presenciais en dependencias municipais. As medidas serán de aplicación nos vindeiros 14 días e poderán prorrogarse segundo evolucione a situación.
12-03-2020 -

Proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a peón

O Boletín Oficial da Provincia publica neste xoves, 12 de marzo, as bases de selección para a creación dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a e persoal laboral temporal de prazas de peón. As probas selectivas realizaranse polo sistema de concurso de méritos. As persoas interesadas teñen até o vindeiro mercores 18 de marzo, incluído, para presentar as súas solicitudes, segundo o modelo recollido nas bases, no Rexistro Xeral do Concello de Fene. 
09-03-2020 -

XIX Maratón de Lectura

Dende a Concellalía de Benestar e Igualdade, a través do Servizo Municipal de Atención á Muller e Promoción da Igualdade, temos o pracer de convidar á cidadanía aos actos que terán lugar o martes 10 na Biblioteca Municipal Pérez Parallé no entorno da data de conmemoración do 8 de marzo, "Día Internacional da Muller".

Ás 9:15 h comezaremos coa inauguración do XIX Maratón de Lectura "Fene Lendo Mulleres". Durante toda a mañán o alumnado dos centros escolares de Fene participará coas súas lecturas, cancións e traballos previamente preparados en aula co profesorado. O maratón será inaugurado pola Concelleira de Igualdade, Mª Carmen Martínez Rodríguez, coa lectura do Manifesto elaborado este ano pola fenesa Silvia Filgueira Prego, mestra e responsable de igualdade no CEIP Centieiras. Muller escollida pola súa labor como docente no eido da educación en igualdade e na corresponsabilidade. (Axuntamos cartaz do manifesto). Ela será a encargada de clausurar o XIX Maratón de Lectura "Fene Lendo Mulleres", entorno ás 13:15 h coa lectura de novo do manifesto elaborado por ela.