Novas

05-04-2020 -

A área de Obras e Servizos reforzou os labores de limpeza e desinfección dos colectores do lixo para axudar a frear a propagación do coronavirus.

A Concellería estableceu un lavado diario de colectores, de maneira que se están hixienizando unha media de 100 unidades cada xornada.

Os operarios de Obras e Servicios seguen o protocolo de lavado que consiste na aplicación dun produto deterxente-desengraxante pola parte interior e logo lávanos con auga a presión. Despois vólvese aplicar desinfectante no exterior. Ver vídeo

Recordámosvos que os horarios e as rutas de recollida seguen sendo os habituais, co obxectivo de manter en perfecto estado as vías e os espazos públicos.

Pregámosvos a máxima colaboración para facilitar o traballo do servizo e para manter as illas de colectores nas mellores condicións hixiénicas. Por iso é importante tirar o lixo cerca da hora en que vaia pasar o camión da recollida, asegurarse de que as bolsas van ben pechadas e nunca deixalas na beirarrúa.

Lembramos, por último, que o servizo de recollida de voluminosos está suspendido mentres dure o Estado de Alarma -que se vai prolongar até o 25 de abril- e, polo tanto, non debemos sacar á rúa mobles vellos, electrodomésticos e outros restos que non poidan depositarse nos colectores convencionais.

Colaboremos todas e todos para non converter as rúas nun vertedoiro incontrolado.
03-04-2020 -

A área de Formación e Emprego analiza a situación do tecido laboral de cara a impulsar medidas económicas que axuden a paliar os efectos da crise sanitaria

O coronavirus paralizou por completo o país, provocando un freazo en seco do tecido productivo e unha máis que segura perda de empregos. Por iso dende a concellería de Formación e Emprego de Fene levan varios días contactando coas empresas de todos os sectores  para coñecer de primeira man como lles está afectando o Estado de Alarma e, sobre todo, para ter unha aproximación á realidade o máis certeira posible dos principais problemas  e preocupacións que pesan sobre o tecido laboral do municipio. A partir de aí, o Concello ten previsto aplicar medidas de tipo económico coas que se pretende minimizar o impacto da crise sobre o emprego. Neste sentido estúdanse fórmulas legais que permitan  axudar a pemes e autónomos durante o tempo en que os pequenos negocios deban estar pechados. Por outra banda, e en coordinación con Viaqua -empresa concesionaria da rede de abastecemento e sumidoiros-, ampliarase ata os 90 días o período de pagamento voluntario dos custes fixos do recibo. Ademais, tan pronto se restableza a normalidade, tamén se levarán adiante programas formativos e de dinamización comercial  que axuden a acelerar a recuperación.

 A área de Formación e Emprego centrou boa parte dos seus esforzos nos últimos días en atender consultas e dúbidas sobre as restricións de actividades e as distintas medidas publicadas polo Goberno do Estado para compensaro golpe da COVID-19 sobre a economía e o emprego. Porén, o departamento municipal tamén contactou cos principais sectores do municipio de cara a diagnosticar a situación real do tecido produtivo local.
03-04-2020 -

O Concello de Fene pon en marcha a partir deste sábado o programa #Fenequedanacasa

O Concello de Fene pon en marcha a partir deste sábado o programa #Fenequedanacasa coa participación dos Departamentos de Cultura, Deportes, Arquivo, Administración electrónica e Biblioteca Municipal de Fene. Segundo avanzan dende o Goberno Municipal, o proxecto foi creado fundamentalmente para a veciñanza de Fene e vai encamiñado a facerlle máis doado este período de confinamento. A iniciativa artellarase ao redor da páxina de Facebook “Fenequedanacasa” e aglutinará distintas propostas socioculturais e de mantemento físico, así como iniciativas de interacción/socialización que contribúan a ocupar este tempo dun xeito saudable e socioculturalmente activo.
02-04-2020 -

O Concello de Fene mantén a súa actividade administrativa có teletraballo

O Concello de Fene facilitou aos traballadores e traballadoras municipais accesos os que lles permite acceder en liña ás súas aplicacións informáticas como un día normal.

A día de hoxe acceden en liña ás súas aplicacións informáticas os mesmos traballadores/as que o farían de forma presencial, nun día normal. O 100% do cadro de persoal ten acceso externo e conéctanse có xestor de expedientes e outros 40 usuarios /as dispoñen de acceso remoto completo aos seus computadores.

As liñas telefónicas tamén seguén activas, xa que o cadro de persoal que está a traballar dende a casa dispón da liña de teléfono do concello.
01-04-2020 -

Continúan as desinfeccións nas rúas e nos edificios públicos

A limpeza e a desinfección das rúas e dos accesos a edificios frecuentados por moitos dos nosos veciños e veciñas, estase a converter para a Concellería de Obras e Servizos nunha medida diaria de prevención e loita contra o covid-19. En colaboración con membros de protección civil,  realízanse diariamente tarefas de desinfección nas oitos parroquias do noso concello.

O servizo de limpeza e recollida de lixo traballa a pleno rendemento. Sendo de gran importancia que a veciñanza de Fene cumpra coas recomendacións de xestión de residuos publicadas recentemente e extreme as medidas hixiénicas para previr contaxios do covid-19.

O servizo de recollida de voluminosos, realizarase esta semana, no obstante nas vindeiras semanas cancélase debido a que a planta de recollida pechou por mor das novas restricións .

Finalmente a Concellería quere agradecer a cidadanía de Fene a súa colaboración, e recordar a importancia de limitar as saídas á rúa e extremar as medidas hixiénicas  . 
 
25-03-2020 -

Queres participar no XXIV Concurso de Humor Gráfico "Curuxa do humor 2020"?

O Concello de Fene vén de aprobar as bases dunha nova edición do concurso de humor gráfico “Curuxa do humor” aínda que, por mor da suspensión de prazos para a tramitación de procedementos administrativos, polo de agora non se poden publicar as mesmas na Base Nacional de Subvencións nin o extracto no Boletín Oficial da Provincia, trámites necesarios para completar o procedemento e “abrir” oficialmente o prazo de presentación de obras. Malia todo, dende a Concellería de Cultura anímase aos/ás debuxantes a que vaian preparando os seus debuxos. As obras só poderán enviarse unha vez estea normalizada a situación e se poidan publicar as bases na B.N.S. e no B.O.P., cuestións das que se informará a través da páxina web do Concello de Fene e das distintas redes sociais do Museo do Humor. 
25-03-2020 -

O Concello reforza a área de Servizos coa contratación urxente de catro peóns e un tractorista

O Concello de Fene acaba de aprobar mediante resolución da alcaldía a contratación de cinco operarios -catro peóns e un peón tractorista- para reforzar os labores de limpeza viaria e hixiene pública que se están desenvolvendo en todo o territorio municipal dentro protocolos de contención do coronavirus. Esta contratación faise por un período de dous meses e tirando dos aspirantes que figuran nas bolsas de contratación de 2017, prorrogadas con carácter extraordinario a través da mesma resolución. Os cinco traballadores incorporaranse de inmediato á brigada de Servizos. Porén, tal e como se puntualiza desde a Concellaría de Persoal, o Concello retomará o actual proceso de actualización das bolsas -iniciado o pasado mes de marzo e interrompido neste momento- tan pronto como se levante o Estado de Alarma.
Tal e como se detalla no informe técnico da Secretaría municipal, "aínda que a principios de marzo do 2020 se iniciaron os trámites para a elaboración de novas listas, no actual contexto de crise sanitaria non resulta posible o desenvolvemento dos correspondentes procesos selectivos que garantan o debido cumprimento dos principios de acceso ao emprego público", entre outras razóns porque a aplicación do Estado de Alarma interrompeu todos os prazos administrativos, incluído o da presentación de instancias para participar no citado proceso de actualización das listas.
Esa foi a razón que levou ao Concello a prorrogar a vixencia das listas anteriores, as de 2017, de maneira que hoxe mesmo puido empezar a facer os chamamentos para a cobertura de catro prazas temporais de peón e unha de peón-tractorista. O seu labor durante os próximos 60 días será o de traballar na limpeza de vías e espazos públicos, na recollida do lixo e na roza da rede de estradas municipais, ademais doutros traballos que esixan as circunstancias actuais.
Así o xustifica o informe técnico, onde se incide en que "debido á situación de emerxencia sanitaria" está producíndose unha acumulación de tarefas "derivada da necesidade de levar a cabo limpezas e desinfeccións máis continuadas nos espazos públicos". Por outra banda, as contratacións urxentes tamén estarían xustificadas no mantemento dos camiños públicos para non comprometer a seguridade viaria.
Considera a resolución municipal que todos estes servizos "son esenciais para a cidadanía" e que a súa prestación "debe garantirse" por medio da contratación de persoal que, ademais, tamén atende á cobertura "dunha importante merma de efectivos nestes servizos debido a baixas e vacantes".
Desde a área de Persoal insístese na excepcionalidade da medida e tamén no seu carácter temporal. De feito, a prórroga das listas só se manterá mentres dure a situación de Estado de Alarma e os contratos formalizaranse por un período máximo de 2 meses como prazo prudencial en que se agarda que as cousas volvan á normalidade. Unha vez que se suspenda o Estado de Alarma retomarase o proceso selectivo iniciado en marzo para elaborar unhas novas listas, ás que se acudirá para formalizar os contratos que sexan necesarios para o normal funcionamento do Concello.
24-03-2020 -

Visita virtual á exposición "Mundos etéricos" de Rosa Salanova

Perante a necesidade de restrinxir o contacto entre as persoas e co obxectivo de salvagardar á cidadanía dun posible contaxio do COVID-19, o Museo do Humor de Fene permanece pechado dende o pasado 13 de marzo. Como tamén permanece pechada ao público a sala de exposicións temporais da Casa da Cultura onde penduran dende comezos deste mes de marzo os cadros da exposición “Mundos etéricos”, da pintora fenesa Rosa Salanova Shakti. Se ben a ameaza do coronavirus impide, polo de agora, visitar a exposición físicamente, afortunadamente a tecnoloxía nos permite facelo virtualmente. Agardamos que desfrutedes desta visita.
23-03-2020 -

Actuacións de hixiene preventiva en Fene

A área de Obras e Servizos reforzou desde a semana pasada a hixiene nos espazos públicos co seu cadro de persoal ao completo. Mantense con normalidade o servizo de recollida do lixo e, ademais, o pasado mércores fíxose unha recollida especial de voluminosos.

En relación coas medidas preventivas de posibles contaxios, este departamento ten en marcha un dispositivo especial de limpeza e desinfección do mobiliario urbano e dos espazos onde se concentra un maior número de persoas. Estase facendo unha limpeza en profundidade nas papeleiras e colectores do lixo, nas paradas do transporte público, diante do Centro de Saúde e, sobre todo, nas zonas de tránsito nas inmediacións de farmacias, tendas, supermercados e outros establecementos que permanecen abertos.

O plan especial de limpeza tamén se estendeu ao cemiterio municipal onde, por outra banda, está cumpríndose a norma preventiva de que os cortexos fúnebres non superen as 25 persoas.

Desde o Concello insístense nas recomendacións preventivas lanzadas polas autoridades sanitarias desde o comezo da crise:

-Permanecer na casa e saír só para atender as necesidades previstas no RD 463/2020: facer compra de produtos básicos, ir ao médico ou á farmacia, ir e volver do traballo, acudir ao banco, pasear mascotas sen distanciarse moito do lugar de residencia.
-Nos lugares onde poidan xuntarse varias persoas (supermercados, farmacias, etc.): manter unha separación mínima de 1,5 metros e atender as normas hixiénicas que nos indique o persoal.
-Pola nosa propia seguridade e a das persoas que nos rodean: tusir ou esbirrar sempre contra un pano de papel desbotable ou contra a parte interior do cóbado, lavar frecuentemente as mans con auga e xabón -ou cunha solución hidroalcólica- e non refregar os ollos ou o nariz.

Recordamos, por último, que se presentamos algún dos síntomas da COVID-19 -tose, febre ou dificultade para respirar- non debemos acudir pola nosa conta ao hospital ou ao centro de saúde, senón dque debemos chamar ao 900 400 116 para obter información sobre como proceder. Ademais, na web do SERGAS coronavirus.sergas.es hai un sinxelo autotest que nos irá guiando para saír de dúbidas. O teléfono 061 só se debe utilizar en casos de sintomatoloxía grave, accidentes ou calquera outra urxencia médica. Actuemos con responsabilidade.

Para calquera outra necesidade ou para solicitar a axuda do Concello na provisión de alimentos e produtos básicos, tede sempre á man estoutros teléfonos: Casa do Concello (981 492 707), Policía Local (981 492 777), Protección Civil (663 379 073) e Servizos Sociais (981 492 706, 981 342 607 ou 607 616 840).
23-03-2020 -

A Unidade Móbil do Centro de Transfusións de Sangue de Galicia achégase a Fene o xoves e o venres desta semana

Malia o estado de alerta decretado polo Goberno do Estado, a Unidade Móvil do Centro de Transfusións de Sangue de Galicia –como servizo esencial que é para subministrar compoñentes sanguíneos a todos os hospitais de Galicia- continúa o seu percorrido para achegar a campaña de doazón de sangue a todos os cidadáns. Esta semana visitará Fene, instalándose diante do Centro de Saúde o xoves 26 de marzo, de 9.30 a 14.30 e de 15.30 a 21.00 horas, e o venres 27 de marzo, de 15.30 a 21.00 horas.
Todas as persoas que desexan doar sangue deberán chamar ao teléfono gratuíto 900 100 828. O sistema de CITA PREVIA reforza os protocolos de seguridade nas unidades móbiles e locais de doazón e tentar garantir unha afluencia axeitada e ordeada para cubrir as necesidades de sangue dos hospitais galegos.