Novas

24-05-2020 -

O luns 25 de maio, Fene pasa á Fase 2 do proceso de desconfinamento

O concello de Fene, ao igual que o resto de concellos galegos, entre este luns, 25 de maio de 2020, na fase 2, polo que se establecen novas condicións no proceso de desescalada. O avance cara a nova normalidade vai depender de como nos comportemos -distancia social, hixiene, etc.- e da capacidade que teñamos en conxunto para evitar repuntes da COVID-19  polo que dende o Concello  apélase á responsabilidade dos veciños e veciñas no cumprimento das normas.
Achegamos guía da Fase 2 elaborada polo Ministerio de Sanidade, nela podemos consultar as novas condicións que temos que ter en conta a partir deste luns 25 de maio.
Por outra banda, lembrámoslles do uso obligatorio de máscara a maiores de 6 anos, na vía pública, espazos ao aire libre, espazos pechados de uso público, sempre que non sexa posible manter a distancia interpersonal de 2 metros.
As excepcións ao seguimento desta norma, son as persoas  que presenten dificultades respiratorias que poidan verse agravadas pola súa utilización ou aquelas onde o uso da protección estea contraindicado por motivos de saúde, discapacidade ou dependencia. Esas excepcións han de estar xustificadas.
21-05-2020 -

Servizos Sociais facilítalle a conexión a internet a 12 alumnos de Educación Primaria

O Concello de Fene vén colaborando cos centros de ensino do municipio desde o inicio da crise sanitaria, que supuxo a suspensión das clases presenciais e a impartición das materias a distancia. Neste sentido, desde a área de Servizos Sociais púxose en marcha un programa de impresión e reparto domiciliario de tarefas e, ademais, tamén se lle achegou equipamento para a conexión a internet a  8 familias en situación de vulnerabilidade. Trátase de encamiñadores 4G cun tráfico mensual de 50 GB cedidos ás familias por un período de dous meses que xa están sendo utilizados por 12 nenas e nenos de Educación Primaria.

 A Educación Infantil e Primaria quedou fóra das axudas para conectividade e dispositivos da Consellaría de Educación, ás que só puido acollerse o alumnado de secundaria, bacharelato e Formación Profesional. Por este motivo, e en colaboración cos centros de educativos, o departamento de Servizos Sociais identificou o caso de alomenos oito familias con dificultade para que os seus pequenos puidesen seguir as clases virtuais, ben por carecer de conexión á internet ou por non dispoñer dunha capacidade de datos suficiente. 

A solución adoptada foi a de contratar con Vodafone encamiñadores 4G de alta velocidade e un tráfico mensual de 50 GB, máis que suficiente para as necesidades de formación a distancia e as consultas que a rapazada deba facer para estudar ou completar traballos.  

Os dispositivos están cedidos ás familias de forma gratuíta durante un período de dous meses, en previsión de que a actividade lectiva nas aulas dos ciclos inferiores xa non se vaia retomar alomenos até setembro. Os centros de ensino, pola súa banda, proporcionaron os ordenadores naqueles casos en que tamén faltase ese equipamento. 
O Concello de Fene axuda desta maneira a reducir a denominada "fenda dixital", aínda máis acusada por mor da pandemia no caso de familias en situación de vulnerabilidade con rapazada en idade escolar. Desde os primeiros días trala declaración do Estado de Alarma o consistorio tamén coordinou co profesorado dos colexios a impresión, clasificación e distribución de apuntamentos e follas de exercicios para o alumnado con menos recursos. 
20-05-2020 -

Sétima entrega de tardes activas dende a casa

O departamento  Servizos sociais do Concello de Fene segue a traballar nas "Tardes activas dende a casa". Proposta para dinamizar  e estimular dende a casa, a toda a poboación maior de 55 anos .

Nesta sétima entrega  propoñemos retos, actividades de cálculo,  actividades de memoria verbal, visual, .. unha chea de actividades para entreterse dende a casa.

Lembrade compartir estes exercizos entre as vosas compañeiras e compañeiros e  participade!

As vosas achegas e solucións podedes envialas á conta de correo electrónico servizos.sociais@fene.gal.

Para rematar, os servizos sociais municipais quere que vos lembredes que ante calquera necesidade asistencial urxente -alimentos, medicamentos, produtos básicos- podedes contactar có Centro Municipal de Servizos Sociais -981 492 706 / 981 342 607 / 607 616 840- ou enviar un correo a servizos.sociais@fene.gal, tamén estamos ao voso servizo no  Concello no 981 492 707 -luns a venres en horario de mañá- ou ben na Policía Local -981 492 777- ou na agrupación de Protección Civil -663 379 073- quenes atenderán as peticións durante todos os días da semana entre as 7.30 e as 21.30h.
 
20-05-2020 -

O Concello suspenderá o pagamento da taxa de terrazas durante todo 2020


O Goberno local levará á comisión informativa de finais deste mes a proposta da Concellaría de Facenda de suspender o cobro da taxa pola ocupación de espazos públicos con terrazas. A medida aplicaríase ata finais de 2020 e en todas as zonas reflectidas na ordenanza reguladora, cuxa modificación se levará ao pleno do próximo 4 de xuño. Trátase dunha proposta coa que se pretende axudar na recuperación económica da hostalaría e a restauración como un dos principais sectores afectados pola crise sanitaria.
A ordenanza reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público por mesas e cadeiras e outros elementos establece uns importes por metro cadrado que varían dependendo da zona en que se encontre a terraza e da elección que se faga na solicitude en canto ao pagamento das cotas, que poden facerse para un mes determinado, para un cuadrimestre ou para todo o ano.
Por exemplo, a apertura dunha terraza durante catro meses na zona urbana -Fene, Perlío e San Valentín- sitúase nos 5,56€ por metro cadrado, mentres que en Barallobre, Maniños e Limodre a taxa está fixada en 1,36€/m2. Nas parroquias do interior -Magalofes e Sillobre- a taxa cuadrimestral é de 0,44€ por metro cadrado.
Facendo o cálculo sobre unha cota anual e a superficie máxima que se pode ocupar, desde a Concellaría de Facenda sinálase que o aforro máximo pode alcanzar nalgún caso os 1.668 € e que, ademais, esta vía de colaboración co sector non penalizaría de ningún modo a obtención de axudas directas que poidan convocar tanto o Concello como outras administracións.
Na actualidade veríanse beneficiados por esta bonificación un total de 10 locais hostaleiros do municipio que teñen concedida autorización para instalar terrazas en espazos públicos, nuns casos con carácter anual e noutros para o cuadrimestre estival, de xuño a setembro.
18-05-2020 -

Día dos Museos 2020

Cada ano dende 1977, o ICOM (Consello Internacional dos Museos) organiza nesta data o Día Internacional dos Museos co obxectivo de concienciar sobre o feito de que estes centros "son un importante medio para o intercambio cultural, para o enriquecemento das culturas e para o desenvolvemento da comprensión mutua, da colaboración e da paz". Neste 2020, o Museo do Humor de Fene non poderá celebrar a súa festa tal e como estaba previsto. Por mor da crise sanitaria provocada polo Covid-19, a Concellería de Cultura do Concello de Fene viuse na obriga de adiar o espectáculo de David Amor que programara para esta mesma tarde.
18-05-2020 -

A Unidade Móbil do Centro de Transfusións de Sangue de Galicia achégase este luns a Fene

Malia o estado de alerta decretado polo Goberno do Estado, a Unidade Móvil do Centro de Transfusións de Sangue de Galicia –como servizo esencial que é para subministrar compoñentes sanguíneos a todos os hospitais de Galicia- continúa o seu percorrido para achegar a campaña de doazón de sangue a todos os cidadáns. Esta semana visitará Fene, instalándose o luns 18 de maio  de 15:30 a 21:00 horas diante da asociación veciñal de Perlío

As persoas que desexan doar sangue poden solicitar unha cita previa no teléfono gratuíto 900 100 828. Reforzando así os protocolos de seguridade nas unidades móbiles e  garantindo unha afluencia axeitada e ordeada para cubrir as necesidades de sangue dos hospitais galegos.

As persoas que acudan a doar sangue, poden amosar a súa tarxeta de doador de sangue para acreditar a o motivo do seu desprazamento ante as autoridades competentes no caso de control de circulación e, posteriormente, na unidade móbil facilitarase a todas as persoas que doen sangue un xustificante da antedita doazón.
15-05-2020 -

A Xunta de Goberno Local aproba a licitación de 620.000 euros en obras

A Xunta de Goberno Local do Concello de Fene celebrada este xoves pola mañá acordou iniciar os expedientes de contratación de catro proxectos que, en conxunto, se aproximan aos 620.000 euros, procedentes na súa maior parte do POS e doutros programas provinciais do ano pasado. Entre as obras que se licitarán destaca a ampliación da capacidade do Cemiterio Municipal de Barallobre, onde se construirán 378 nichos novos máis 126 cinceiros funerarios. O proxecto está cifrado en 257.797,03 euros e non será o único que se execute proximamente no camposanto, xa que nestes momentos está preparándose o expediente para a urbanización e dotación de servizos xerais do cemiterio, financiada con outros 230.795 euros de fondos municipais. A XGL tamén aprobou un lote de facturas de provedores correspondentes aos meses de marzo e abril por un montante total de 119.891,66 euros, de maneira que o consistorio se pon completamente ao día na tramitación dos pagos correspondentes a este ano. Cómpre lembrar, ademais, que no último pleno tamén se aprobou o recoñecemento doutros 770 documentos -case todos de 2019- que xa se están facendo efectivos nestes días.  O outro grande apartado de investimento municipal refírese ao apartado viario. O órgano de goberno deulle luz verde á licitación do aglomerado e os servizos da pista entre Os Regueiros e a Visura, en Sillobre -148.550 €-, á pavimentación con este mesmo firme da vía que une Fene con Magalofes pasando por Lubián -112.399 €- e ao reforzo con aglomerado do camiño da Lomba, en Barallobre, cun importe de saída de 104.833 euros. Estes tres proxectos publicaranse no BOP e no Perfil de Contratante municipal a semana que vén, co que as empresas interesadas poderán empezar a presentar as súas ofertas técnicas e económicas.  Tamén sairá publicado na plataforma de contratación o primeiro dos proxectos no cemiterio, cuantificado en 253.797,03 euros procedentes do POS+ 2019. Construiranse 126 columnas con tres nichos máis un cinceiro funerario cada unha, o que supón ampliar en 378 sepulturas a capacidade do camposanto municipal, situado en Barallobre.  O Executivo local agarda que á volta duns días tamén se leve á Xunta de Goberno o inicio do expediente de licitación para a preparación das instalacións cun novo pavimento, mobiliario, espazos axardinados, dous módulos columbarios e equipamento para a incineración de restos dos nichos. Este segundo proxecto ascende a 230.795 euros e financiarase integramente con fondos municipais.
15-05-2020 -

As escolas infantís de Fene abren o prazo de matrícula

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou hoxe a resolución que rexe o procedemento para a solicitude e adxudicación destas prazas. 

As solicitudes de renovación de praza e de novo ingreso coa documentación requirida presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

O prazo para a presentación das solicitudes é de dez (10) días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.
Máis información nas escolas infantís:

Fene
Lugar da Torre, s/n, Perlío, 15550 Fene (A Coruña)
981 344 573
Horario: 07.30-18.00

Fene-Barallobre
Lugar do Carril, Barallobre, 15528, Fene (A Coruña)
981 360 180
Horario: 07.30-18.00
 
12-05-2020 -

Sexta entrega de tardes activas na casa

Como vimos informando, o departamento de servizos sociais quere facervos partícipes de “Tardes activas dende a casa”. Unha proposta para dinamizar toda a poboación maior de 55 anos que queira aproveitar este confinamento para a estimulación das súas capacidades, recordos e vivencias persoais.

Nesta quinta entrega  propoñemos retos, actividades de cálculo,  actividades de memoria verbal, visual, .. unha chea de actividades para entreterse no que queda de corentena. Participa!
Lembrade compartir estes exercizos entre as vosas compañeiras e compañeiros e  participade!
As vosas achegas e solucións podedes envialas á conta de correo electrónico servizos.sociais@fene.gal.
Para rematar, os servizos sociais municipais quere que vos lembredes que ante calquera necesidade asistencial urxente -alimentos, medicamentos, produtos básicos- podedes contactar có Centro Municipal de Servizos Sociais -981 492 706 / 981 342 607 / 607 616 840- ou enviar un correo a servizos.sociais@fene.gal, tamén estamos ao voso servizo no  Concello no 981 492 707 -luns a venres en horario de mañá- ou ben na Policía Local -981 492 777- ou na agrupación de Protección Civil -663 379 073- quenes atenderán as peticións durante todos os días da semana entre as 7.30 e as 21.30h.
12-05-2020 -

O Concello conmemora nas redes sociais o “Día das Letras Galegas”

Grazas ao labor do CMI Unidade de Fene e de Xosé María Pérez Parallé, en Fene vimos conmemorando o “Día das Letras Galegas” dende o seu nacemento en 1963. Dende aquela, á iniciativa do Círculo de Fene foron sumándose progresivamente o resto do tecido asociativo fenés, os centros de ensino e, a partir de 1979, as corporacións municipais democráticas.

Neste ano 2020, no que a pandemia obrigou a adiar ao 31 de outubro o plenario da Real Real Academia Galega que marca a conmemoración do Día das Letras Galegas, dende o Concello de Fene non queremos deixar de celebrar este 17 de maio de xeito virtual, a través das redes sociais e nas fenestras das nosas casas.

Nas redes sociais, a través da iniciativa que promovemos dende a nosa páxina de Facebook https://www.facebook.com/Fenequedanacasa/ e coa que pretendemos reconstruír a historia gráfica do Día das Letras en Fene dende 1963 até aos nosos días, proxecto no que contamos coa colaboración das sociedades e no que tamén queremos involucrar á veciñanza, pedíndolle que nos faga chegar calquera fotografía, vídeo, cartel ou outro material gráfico dalgunha das múltiples actividades relacionadas coa Día das Letras enviándonola por whatsapp ao 607 625 357 coa etiqueta #letrasgalegasfene2020.

Sen saírmos das redes sociais, sumándonos á proposta de Queremos Galego para “desconfinar o galego” o vindeiro 17 de maio a partir das 12:00 h, enchendo as redes sociais, nomeadamente o Twitter, con de mensaxes coas etiquetas #PrecisamosDoGalego, #QueremosGalego ou #EuFaloGalego.

Nas fenestras das nosas vivendas, pendurando a bandeira galega e cartaces para imprimir que se poden descargar no seguinte url https://www.queremosgalego.gal/2020/05/05/17-de-maio-cartaces-para-imprimir/

E non deixar pasar a ocasión para coñecer máis polo miúdo a historia do Día das Letras e ao autor homenaxeado neste 2020 entrando nas seguintes ligazóns:

Historia do Día das Letras
Carvalho Calero, biografía e obra
Ricardo Carvalho Calero na Aelg
Documental sobre Carvalho Calero, “Vieiros de esperanza”