Novas

28-04-2020 -

Cuarta entrega de Tardes activas na casa

Como vimos informando, o departamento de servizos sociais quere facervos partícipes de “Tardes activas dende a casa”. Unha proposta para dinamizar toda a poboación maior de 55 anos que queira aproveitar este confinamento para a estimulación das súas capacidades, recordos e vivencias persoais.

Nesta cuarta entrega  propoñemos retos, actividades de cálculo,  actividades de memoria verbal, visual, .. unha chea de actividades para entreterse no que queda de corentena. Participa!

Lembrade compartir estes exercizos entre as vosas compañeiras e compañeiros e  participade!
As vosas achegas e solucións podedes envialas á conta de correo electrónico servizos.sociais@fene.gal.
25-04-2020 -

A poboación infantíl poderá saír á rúa dende o domingo 26 de abril

Corenta días despois de confinárense nas casas coas súas familias, as crianzas menores de 14 anos poderán comezar a sair á rúa desde o domingo 26 de abril. Para compensar a espera e premiar o esforzo realizado, o Concello de Fene outorga aos/s nenos e nenas feneses un diploma de "SÚPER CAMPIÓN/A" que podedes imprimir e cubrir. De seguro, faralles moita ilusión! 

O que debedes saber é o seguinte:

-A autorización para saír limítase ao horario comprendido entre as 9.00 e as 21.00h. Os paseos duraran 1 hora como máximo .

-A cativería deberá ir acompañada dunha persoa adulta: nai, pai, titor/a, acolledor/a, ou calquera outra persoa responsable que, nese caso, deberá levar autorización.
-Máximo 3 menores con cada adulto.

-Máximo nun radio de 1 Km. ao redor do domicilio do menor: rúas, espazos públicos, áreas naturais, praias, zonas verdes...

-Importante: Non está permitido o acceso aos parques infantís nin as instalacions deportivas. 
-O grupo de nenas/os e persoa adulta deberá gardar unha distancia de alomenos 2 metros con respecto a outras persoas e adoptar todas as medidas de prevención e hixiene indicadas polas autoridades sanitarias.

ESTA MEDIDA NON É DE APLICACIÓN NO CASO DE QUE OS NENOS E NENAS PRESENTEN SÍNTOMAS OU ESTEAN EN ILLAMENTO DOMICILIARIO DEBIDO A UN DIAGNÓSTICO POR COVID-19, OU QUE ESTEAN CUMPRINDO CORENTENA DOMICILIARIA POR TEREN MANTIDO CONTACTO CON ALGUNHA PERSOA CON SÍNTOMAS OU DIAGNOSTICADA DA ENFERMIDADE.
23-04-2020 -

O Concello de Fene empezará este venres o reparto das 6.000 máscaras lavables fabricadas pola SOGAPS

Xornada de moito traballo no Concello de Fene para ensobrar as máscaras lavables fabricadas pola SOGAPS menos dunha semana despois de térllelas encargado. Son 6.000 en total, 1.000 cunha talla reducida e cores rechamantes para distribuír entre a rapazada de entre 3 e 12 anos e outras 5.000 para persoas maiores de 60 ou que estean dentro de algún dos grupos de risco. Os cubrebocas veñen embolsados individualmente e cunhas sinxelas instrucións sobre o seu uso e lavado que han de seguirse rigorosamente para evitar posibles contaxios. Correos entregaraas a partir de mañá nos enderezos que figuran no padrón municipal de habitantes. Desde o Goberno local quéreselle expresar o agradecemento de toda a veciñanza de Fene á Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharauí e a súa rede de persoas voluntarias polo esforzo que están facendo durante estes días para achegar máscaras a aqueles concellos que llelo solicitan, cobrando unicamente o custe do material.
As persoas que non se atopen en ningún deses dous grupos de idade e que estean nalgunha das situacións consideradas de risco (doenzas coronarias, respiratorias, diabetes, situación de inmunodepresión ou tratamentos contra o cancro), poden contactar cos Servizos Sociais municipais para solicitar que lles envíen a máscara. O teléfono é o 981 492 706, onde atenden en horario de mañá
 
Para establecer o número de cubrebocas que se van repartir, o Concello revisou o padrón municipal centrándose en todas aquelas persoas que tivesen 60 ou máis anos, entre as que se repartirán arredor de 5.000 máscaras.

Este grupo de poboación é un dos que máis risco de complicacións presenta ante posibles contaxios do coronavirus, ao igual que as persoas con problemas respiratorios, cardiovasculares ou coas defensas baixas. Esa é a razón de que a Administración local vaia distribuír entre elas a maioría dos cubrebocas, deixando unha pequena partida para persoas que, aínda non tendo esa idade mínima, se atopen nunha situación de risco
22-04-2020 -

Terceira entrega de Tardes activas na casa

Como vimos informando, o departamento de servizos sociais quere facervos partícipes de “Tardes activas dende a casa”. Unha proposta para dinamizar toda a poboación maior de 55 anos que queira aproveitar este confinamento para a estimulación das súas capacidades, recordos e vivencias persoais.
Nesta terceira entrega  propoñemos retos, actividades de cálculo,  actividades de memoria verbal, visual, .. unha chea de actividades para entreterse no que queda de corentena. Participa!
Lembrade compartir estes exercizos entre as vosas compañeiras e compañeiros e  participade!
As vosas achegas e solucións podedes envialas á conta de correo electrónico servizos.sociais@fene.gal.
Para rematar, os servizos sociais municipais quere que vos lembredes que ante calquera necesidade asistencial urxente -alimentos, medicamentos, produtos básicos- podedes contactar có Centro Municipal de Servizos Sociais -981 492 706 / 981 342 607 / 607 616 840- ou enviar un correo a servizos.sociais@fene.gal, tamén estamos ao voso servizo no  Concello no 981 492 707 -luns a venres en horario de mañá- ou ben na Policía Local -981 492 777- ou na agrupación de Protección Civil -663 379 073- quenes atenderán as peticións durante todos os días da semana entre as 7.30 e as 21.30h.
21-04-2020 -

Fene dá de alta 1.327 horas do Servizo de Axuda no Fogar para atender casos urxentes

O departamento municipal de Servizos Sociais ten abertas dúas liñas de traballo en canto á atención domiciliaria básica e de dependencia. Por unha banda, o Servizo de Axuda no Fogar funciona con total normalidade prestándolle asistencia ás persoas que xa viñan gozando do servizo -agás aquelas que solicitaron a baixa temporal- e, ademais, ofrece a posibilidade de incrementar de maneira provisional o alcance do apoio, previa valoración técnica. Por outra banda, as técnicas do servizo tamén deron de alta novos casos de atención urxente a raíz da crise sanitaria, para o que a Xunta de Galicia incrementou o financiamento en 3.226 horas mensuais. Desa bolsa de horas excepcionais e libres de copagamento, o Concello está cubrindo o total das peticións, que ascenden a 1.327 horas. A cifra actual de horas prestadas polo SAF fenés no territorio ascende a 5.377,80. Calquera familia ou persoa do municipio que precise calquera actuación relacionada coa atención de carácter asistencial e doméstico poden contactar cos Servizos Sociais municipais para solicitala. Unha posibilidade que atende tanto á ampliación ou modificación do servizo que xa se viñese tendo como ás altas con carácter temporal de novos casos motivados pola actual situación.  É o caso, por exemplo, de persoas que vivan soas e que teñan dificultade para valerse, aquelas que acudían a un centro de día e que agora deben permanecer na casa sen dispor, por distintas razóns, de familiares que poidan prestarlles apoio, ou incluso persoas con solicitude de dependencia rexistrada que aínda non foran valoradas. 
21-04-2020 -

A Unidade Móbil do Centro de Transfusións de Sangue de Galicia achégase este mércores a Fene

Malia o estado de alerta decretado polo Goberno do Estado, a Unidade Móvil do Centro de Transfusións de Sangue de Galicia –como servizo esencial que é para subministrar compoñentes sanguíneos a todos os hospitais de Galicia- continúa o seu percorrido para achegar a campaña de doazón de sangue a todos os cidadáns. Esta semana visitará Fene, instalándose o mécores 22 de abril e 9:30 a 14:30 e de 15:30 a 21:00 horas diante do centro de saúde  de Fene
As persoas que desexan doar sangue poden solicitar unha cita previa no teléfono gratuíto 900 100 828. Reforzando así os protocolos de seguridade nas unidades móbiles e  garantindo unha afluencia axeitada e ordeada para cubrir as necesidades de sangue dos hospitais galegos.
As persoas que acudan a doar sangue, poden amosar a súa tarxeta de doador de sangue para acreditar a o motivo do seu desprazamento ante as autoridades competentes no caso de control de circulación e, posteriormente, na unidade móbil facilitarase a todas as persoas que doen sangue un xustificante da antedita doazón.
 
 
20-04-2020 -

O Concello inicia a limpeza subsidiaria de 8 parcelas en cumprimento da normativa sobre prevención de incendios

A lei autonómica de prevención de incendios forestais obriga a que, antes do 31 de maio de cada ano, todas as parcelas lindeiras con vivendas e outros equipamentos públicos e privados estean libres de maleza, de cara a protexelas ante un eventual incendio forestal. Trátase dunha norma que deben cumprir todas as persoas propietarias e, de non facelo, tanto a Xunta como os concellos poden executar de forma subsidiaria os labores de roza e corta que sexan necesarios. Iso mesmo é o que está facendo o Concello de Fene desde hai uns días nos arredores de sete vivendas situadas en distintos puntos do municipio e tamén nunha parcela do polígono do Vilar do Colo.
Os traballos subsidiarios comezaron xa a semana pasada como resultado de expedientes iniciados pola área de Urbanismo que levaban abertos pero sen solución desde hai tempo. De feito, os procedementos teñen entre 9 e 20 meses de antigüidade" e refírense a sete parcelas colindantes con vivendas nas que non se estaban respectando as distancias mínimas das faixas de protección.
Tres dos predios que xa se están rozando e nos que se están cortando árbores -principalmente eucaliptos- encóntranse en Fene, outros tres en Limodre e un en Sillobre, mentres que o oitavo é lindeiro cunha das parcelas do polígono industrial.
17-04-2020 -

O Concello encárgalle á SOGAPS un lote de 6.000 cubrebocas para distribuílos de balde entre todas as persoas maiores e a rapazada do municipio

O Concello de Fene e maila asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharauí alcanzaron esta mañá un acordo para que esta entidade lle subministre á Administración local un lote de 6.000 máscaras de protección fabricadas pola súa rede de voluntarios e empresas colaboradoras. A SOGAPS xa achegou onte 100 cubrebocas cosidos en tea lavable que se distribuirán entre o pequeno comercio local. Agora o Concello dá un paso máis cun pedido formal e de maior envergadura que permitirá achegarlle unha destas máscaras a todas as persoas maiores de 60 anos -principal grupo de risco- e tamén aos nenos e nenas con idades comprendidas entre os 3 e os 12 anos, para quen se encargou unha tallaxe algo máis pequena e cun deseño de cores e motivos variados.Agárdase que este lote poida estar en Fene cara a finais da semana que vén para iniciar o seu reparto a través de Correos.  

Para establecer o número de cubrebocas que se van repartir, o Concello revisou o padrón municipal centrándose en todas aquelas persoas que tivesen 60 ou máis anos, entre as que se repartirán arredor de 5.000 máscaras.  

Este grupo de poboación é un dos que máis risco de complicacións presenta ante posibles contaxios do coronavirus, ao igual que as persoas con problemas respiratorios, cardiovasculares ou coas defensas baixas. Esa é a razón de que a Administración local vaia distribuír a maioría dos cubrebocas, deixando unha pequena partida para persoas que, aínda non tendo esa idade mínima, se atopen nunha situación de risco. 

O outro sector da poboación ao que se lles fará chegar as máscaras son os nenos e nenas con idades comprendidas entre os 3 e os 12 anos.  Se ben aínda non hai unha investigación que dea resultados concluíntes, "algunhas publicacións apuntan cara a unha posible transmisión do virus a partir de nenos asintómaticos", tal e como se suxire nun dos documentos técnicos publicados polo Ministerio de Sanidade para a atención pediátrica. 

Os pequenos tamén se poden contaxiar de coronavirus, pero a incidencia da COVID-19  é mínima e incluso pode non presentar sinais, de aí que o Concello tamén incluíse a rapazada como outro dos grupos destinatarios do lote de cubreboca, pensando ademais na posibilidade de que tralo 26 de abril poidan aliviarse as medidas de confinamento autorizando saídas cunha protección respiratoria axeitada.  
17-04-2020 -

O Concello de Fene publica a convocatoria dunha comisión de servizos para o posto técnico/a de xestión financeira e recadación

Publicada no BOP do 17 de abril a convocatoria relativa á comisión de servizos dun posto de técnico/a de xestión financeira e recadación. As persoas interesadas teñen 10 días a contar dende a publicación deste anuncio no BOP para presentar a solicitude.
15-04-2020 -

O Concello de Fene impulsa obradoiros para persoas maiores a través da web e a radio municipal

A pesar de que a situación de alarma obrigou a suspender a programación presencial de todas as actividades socioculturais, o Concello de Fene mantén unha intensa actividade a través da web e das redes sociais, co obxectivo de manter no posible as rutinas que había antes da crise e, de paso, alixeirar a levanza do confinamento. Un exemplo é a páxina en facebook Fenequedanacasa, que vai camiño das 700 persoas seguidoras e onde se poden atopar propostas participativas de todo tipo entre fotos, literatura, música, exercicio físico, etc. Ademais, a área de Servizos Sociais tamén se adaptou ás circunstancias ofrecendo a través de Fene.gal e de Radio Fene os programas "Tardes Activas desde a casa", "+Memoria" e "Recordando o noso", dirixidos especificamente á poboación de maior idade.

"Tardes activas dende a casa" é un paquete de exercicios cognitivos ao que se pode acceder desde a web municipal estruturado nun reto á memoria para recordar lugares do territorio por medio de fotografías, un conxunto de adiviñas e, como remate, varios pasatempos imprimibles que teñen por finalidade manter o cerebro en forma.
Trátase dunha iniciativa de dinamización pensada para todas as persoas maiores de 55 anos e non só para quen xa estivese participando nalgunha actividade do programa municipal de envellecemento activo. As solucións aos retos propostos poden enviarse ao correo servizos.sociais@fene.gal.