Baremación proceso selectivo lista bibliotecario e axudante de arquivo

Baremación proceso selectivo lista bibliotecario e axudante de arquivo

Resultado da baremación no proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a bibliotecario/a e axudante de arquivo-arquiveiro/a.

Convócase a aqueles aspirantes que non teñen acreditado o seu coñecementod a lingua galega (CELGA 4 ou equivalente), a realizar a proba o día 28 de abril ás 09.30 h no salón de plenos do Concello de Fene.

O Tribunal acorda conceder un prazo de 5 días hábiles para a subsanación dos méritos advertidos na acta.

Descargas