Nova data da proba práctica praza chofer condutor

Nova data da proba práctica praza chofer condutor

Creación dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a de prazas de chofer condutor.

Nova data do primeiro exercicio da oposición (proba práctica).

Xoves, 27 de abril, ás 09.00 horas no cemiterio municipal (sito no campo da Arca s/n Barallobre).

Descargas