Calificacións proba de galego do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a bibliotecario/a e axudante de arquivo

Calificacións proba de galego do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a bibliotecario/a e axudante de arquivo

Acta da comisión avaliadora no proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a bibliotecario/a e axudante de arquivo.

Descargas