Resultado do exercicio práctico para a creación dunha listaxe para praza de chofer condutor interina e data da proba oral de galego

Resultado do exercicio práctico para a creación dunha listaxe para praza de chofer condutor interina e data da proba oral de galego

Acta núm. 4 do Tribunal de selección do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a funcionaria/a interino/a de prazas de chofer conductor.

Calificacións proba práctica celebrada o día 27 de abril ás 12:40h no cemiterio municial de Barallobre.

Convocatoria para a realización da proba oral de galego, o día 4 de maio ás 09.30h no salón de plenos da Casa Consistorial.

Descargas